Aktówka

Jakie artykuły ZATWIERDZANE są w serwisie Artelis.pl?

Serwis umożliwia publikowanie artykułów z prawem do przedruku, oraz pobieranie ich i umieszczanie na własnej stronie, jak również publikowanie w ezinie i innych publikacjach elektronicznych (publikacja na nośnikach tradycyjnych – papier – wymaga osobnej zgody) z zastrzeżeniem, że mogą być przedrukowywane w niezmienionej formie wraz ze stopką autorską i aktywnymi linkami umieszczonymi w artykule i stopce (chyba, że Autor zdecyduje inaczej).
Artykuły przesyłane do Serwisu sprawdzane są pod kątem atrakcyjności danego tekstu dla dalszego przedruku. Zakładamy, że wszystkim Autorom zależy, aby ich artykuł został dostrzeżony, był pobierany i publikowany na różnych stronach, tym samym stając się reklamą Autora. Taki artykuł powinien spełniać pewne wymogi, aby pozostać atrakcyjnym i zostać zaakceptowanym w Serwisie.
Dobrze napisany artykuł określa Autora, jest jego wizytówką. Naszym celem jest pomóc w tworzeniu takiej wizytówki. Autor dzieląc się wiedzą promuje swoją działalność, firmę czy stronę. Dlatego istotne jest aby artykuł przez niego stworzony był jak najlepszy.
Poprawnie napisany artykuł zawiera poniższe elementy:
1. Poprawny wygląd rzutuje na dobre pierwsze wrażenie.
Najczęściej popełniane błędy to:
 „rozjechany” tekst,
 brak przejrzystości w układzie tekstu,
 akapity nierówno (z różnym wcięciem) rozmieszczone,
 nieadekwatne, źle sformatowane zdjęcia,
 nieregularne i za duże odstępy pomiędzy wyrazami, wierszami, akapitami,
 niejednolita czcionka (chyba że w celu zaznaczenia)

2. Brak reklam. Artykuł, w którym Autor dzieli się ogólną wiedzą może być zamieszczony w wielu różnych miejscach czy serwisach. Natomiast artykuł będący reklamą konkretnego produktu czy usługi ogranicza się do miejsc związanych tylko z przedmiotem reklamy.
Najczęściej popełniane błędy:
 wpisywanie w treść artykułu adresów stron (http://www.xxx.pl) będących reklamą, służących sprzedaży, mogą być natomiast służące jako przykład bądź porównanie,
 używanie nazw firm, produktów, nazw portali internetowych które mają zachęcić do korzystania z produktów lub usług w celu zarobkowym,
 ukryte „naprowadzacze” – sformułowania dające do zrozumienia o jaką markę produktu chodzi,
 użycie fraz regionalnych (Kraków, krakowskie itp.) mających na celu zachęcenie do korzystania z usług czy produktów konkretnych firm.

3. Poprawna pisownia świadcząca o profesjonalności.
Najczęściej popełniane błędy:
 błędy (ortograficzne, interpunkcyjne),
 znaki interpunkcyjne: przecinki, kropki, znaki zapytania itp. oddzielone spacją od wyrazu poprzedzającego, nawiasy powinny być „przyklejone” – znaczy bez spacji – do treści pomiędzy nawiasami,
 tzw. „błąd maszynistki” – użycie klawisza „Enter” w celu przejścia do następnej linijki tekstu,
 temat napisany w całości wielkimi literami – sprzeczne z ogólnie przyjętą w Internecie etykietą.

Artykuł, w którym Autor popełni w stopniu rażącym wyżej wymienione błędy zostanie odrzucony. W przypadku w przypadku pojedynczych błędów administrator ma prawo je poprawić.
Odrzucane będą również teksty w widoczny sposób pisane pod pozycjonowanie.

Dziel się dobrym
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Close
Close