Nowości

Kolejny etap projetku: Dom Zero Energetyczny

Płyta fundamentowa w domu zeroenergetycznym GREEN HOUSE

Dom zeroenergetyczny to budynek o zerowym zużyciu energii netto i zerowej emisji rocznie

dwutlenku węgla.

Aktualnie większość domów energooszczędnych umieszcza się na płycie fundamentowej, albowiem to rozwiązanie umożliwia całościowe otulenie konstrukcji izolacją cieplną ze wszystkich stron.

Jednakże bez względu na metodę posadowienia budynku, najistotniejsze jest to aby fundament był zrobiony solidnie, zgodnie z normami, z projektem i sztuką budowlaną.

Czym jest zatem płyta fundamentowa ?

Płyta Fundamentowa to uniwersalny, jednorodny i stały konstrukcyjnie, energooszczędny i znakomicie zaizolowany oraz szybki w wykonaniu i innowacyjny sposób posadowienia budynku zarówno na gruntach nośnych jak i nienośnych, gdzie wykorzystywane są jej wszystkie walory konstrukcyjne.

Zaprojektowany przez GCBP ( Gorzowskie Centrum Budownictwa Pasywnego),budynek zeroenergetyczny Green House zostanie postawiony właśnie na płycie fundamentowej głównie z powodu eliminacji mostków cieplnych.

Jakie jeszcze zalety daje nam posadowieniem domu na płycie fundamentowej?

 • przenoszenie obciążenia z budynku na grunt poprzez zwiększoną powierzchnię, co umożliwia budowę w przypadku gruntów o małej nośności lub podatnych na osiadanie.

 • niższe koszty wykonania fundamentów niż przy tradycyjnym fundamentowaniu (gdy płyta jest posadowiona na gruntach niewysadzinowych);

 • wykonując fundamenty, uzyskuje się od razu podłogę na gruncie;
 • Krótki czas wykonania (5-14 dni w zależności od wielkości płyty oraz warunków glebowych),
 • Usunięcie mostków termicznych,
 • Duża zdolność termoizolacyjna,
 • Płyta spełnia normy budynków energooszczędnych oraz pasywnych
 • Kondensacja energii cieplnej,
 • Niewrażliwa na zmiany pogodowe – beton służy jako akumulator ciepła,
 • Niska temperatura czynnika grzewczego

 

Wszystkie nowo budowane domy muszą być prawidłowo i trwale posadowione na fundamentach. Ta część budynku, obok dachu jest najważniejszym elementem całej jego konstrukcji. Tylko dobrze wykonana płyta fundamentowa gwarantuje stabilność całej konstrukcji i właściwą izolację cieplną, a użycie takiego rozwiązania jest w najwyższym stopniu ekonomiczne, zwłaszcza dla posadowienia budynku w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Od fundamentu zależy trwałość i przyszłość domu, stawianego najczęściej raz na całe życie.

 

Więcej informacji o budowie domu zeroenergetycznego GREEN HOUSE na stronie internetowej: www.domzeroenergetyczny.info lub www.gcbp.pl

Partnerzy akcji: Kosbud, Ground Term, Ziel-Bruk, Bud Pil, Efekt, Novodworski, Dekoral Professional, Bracik Tynki, Nikol ,Stolaris, Gorzowskie Centrum Budownictwa Pasywnego,Wioldar,Art Bud, Dach System

Partnerzy Medialni: Artelis, Madom Nieruchomości ,4budowlani.pl,TRC Webdesign, tubagorzowa.pl, gorzowianin.com

Dziel się dobrym
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Close
Close